Základní umělecká škola Vodňany

Hudební obor

Cílem pedagogů hudebního oboru je, aby žáci po absolvování prvního, sedmiletého stupně a následně čtyřletého, druhého stupně, dovedly absolventy ZUŠ k samostatné hře na zvolený nástroj nebo ke zpěvu tak, aby se mohli uplatnit v různých oborech zájmové umělecké činnosti.

Talentovaní a odborně připravení žáci pokračují ve studiu na konzervatoři, pedagogické fakultě, nebo jiné škole uměleckého zaměření.

Průběh výuky

PPHV - Kolečko předškoláků (žáci ve věku od 5 do 6 let) - délka studia 1 rok
PHV (žáci ve věku od 6 do 7 let - 1. tř. ZŠ) - délka studia 1 rok
I. stupeň (žáci ve věku 7 let a starší) - délka 7 let
II. stupeň (navazuje na I. stupeň, ev. žáci starší 15 let) - délka 4 roky

Každý žák navštěvuje týdně jednu hodinu hry na nástroj, jednu hodinu hudební nauky (od 1. do 5. ročníku I. stupně) a navíc dostává od 4. ročníku I. stupně hodinu souborové hry.

Vyučované předměty

Smyčcové nástroje

Housle

Dřevěné dechové nástroje

Zobcová flétna • Klarinet • Saxofon • Příčná flétna

Žesťové dechové nástroje

Trubka

Klavír, elektronické klávesové nástroje

V klavírním oddělení je podmínkou pro přijetí také vlastní hudební nástroj - klavír, klávesy.

Další vyučované předměty

Akordeon • Kytara • Zpěv • Hudební teorie • Přípravná hudební výchova pro děti od 5 let • Soubory

Přípravná hudební výchova

Hudební nauka

Skupinová interpretace

Výuka probíhá od 4. ročníku, dle ŠVP.

Soubory školy

Flétnový soubor • Dechový soubor • Smyčcový soubor • Kytarový soubor • Klávesový soubor • Pěvecký sbor • Taneční orchestr

Vyučující hudebního oboru

Lenka Ambrožová - hra na housle

Kontakt: houslenka.l@seznam.cz

Narodila se do rodiny nemuzikantské (1980*), od dětství ale tíhla k hudbě. Z gymnázia odešla, aby se věnovala studiu v oboru housle na Konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě profesora Mgr. Jana Drhy, které úspěšně ukončila s vyznamenáním v roce 2008. Působila v Pražské komorní filharmonii a od r. 2006 nastoupila do Jihočeské komorní filharmonie jako hráčka 1. houslí, kde byla do r. 2012.
Od r. 2014 vyučuje v ZUŠ ve Vodňanech obor housle.
Zúčastnila se mnoha koncertů a festivalů, kde doprovázela řadu špičkových umělců (Pavel Šporcl, Václav Hudeček, ...) u nás i v zahraničí (Španělsko, Německo, Dánsko, Belgie, Rakousko). Hrála například v doprovodné kapele na turné Pavla Vítka a natočila desku u České Muziky spol. s r.o. s Frankiem Zhyrnovem nesoucí název "Memory". Podílí se také na mnoha studiových projektech. Již druhým rokem je hostem galavečerů Síně slávy českého rock´n´rollu. Ve svém vlastním projektu propojuje taneční hudbu s houslemi pod pseudonymem Lenka Houslenka v klubech, na plesech, festivalech a jiných kulturních akcích. Viz. facebook: Lenka Houslenka - Official.
V osobním životě se věnuje hraní v kapele, zpěvu, aranžování písní, kytaře, skládá texty, písně, ...
Má dvě děti.

Mgr. Martina Ferebauerová – hra na kytaru

Kontakt: e-mail: ferebauerova@email.cz

Hře na kytaru se začala učit na Lidové škole umění ve Zlivi a v Českých Budějovicích. Po maturitě na gymnáziu studovala tři roky na Konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě Mgr. Vilmy Manové a následně na Pražské konzervatoři, kde absolvovala hru na kytaru u prof. Milana Zelenky.
Poté vystudovala obor hudební věda na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze.
Během studií vystupovala sólově i v několika komorních uskupeních. Účastnila se koncertů na Dnech české kultury ve Francii, spolupracovala při nahrávání vánočního CD s Foerstrovým komorním pěveckým sdružením v Praze. V současné době je členkou folklórního souboru.
Pedagogicky působila na soukromých i státních základních uměleckých školách v Českých Budějovicích, Praze a Písku. Na ZUŠ Vodňany učí od roku 2009.
Pedagogický cíl:
Otevřít dětem dveře do světa hudby, prostřednictvím hry na hudební nástroj jim pomoci rozvíjet schopnost soustavné práce, soustředění a překonávání překážek, naučit je vyjadřovat své emoce hrou na hudební nástroj tak, aby se hudba stala jejich celoživotní láskou a oporou.

Přemysl Filous - zpěv, příčná flétna

Přemysl Filous (*1992) pochází ze Čkyně. Hudbě se začal věnovat v 8 letech. Nejdříve hrál na zobcovou flétnu, o rok později na příčnou. Tu pak vystudoval na Konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě MgA. Jakuba Riese. Posléze začal tamtéž studovat zpěv ve třídě Vítězslavy Bobákové. Během studií získal řadu ocenění ve hře na flétnu (1. místo a titul laureáta na celostátní soutěži konzervatoří Ostrava a 3. místo na soutěži konzervatoří Teplice, dále se stal dvakrát vítězem Concerta Bohemia v komorní hře a dvakrát absolutním vítězem v soutěži komorních souborů Carla Ditterse ve Vidnavě). Hrál s řadou orchestrů (Národní divadlo Brno, Jihočeská komorní filharmonie, Smetanovi filharmonici...). Vystupoval jako sólista na koncertech pořádaných Jihočeskou komorní filharmonií a Konzervatoří České Budějovice. V současné době učí zpěv na ZUŠ Vodňany, zpívá ve sboru Jihočeského divadla a ve volném čase se věnuje komponování.

Martin Kosán - trubka

Kontakt: e-mail: Kosan.M@seznam.cz

Narodil se v roce 1988 ve Znojmě. Již od útlého dětství měl rád hudbu, od čtyř let hraje na trubku. Během studia na Konzervatoři v Českých Budějovicích začal učit na Základní umělecké škole ve Vodňanech. Od studentských let do současnosti je členem Lázeňského orchestru v Třeboni. Dále je stálým členem Píseckého komorního orchestru a dechových hudeb Jihočeští rodáci a Třeboňská dvanáctka. Největším koníčkem kromě hudby je rybaření.

Dalibor Kovář - kytara

Kontakt: e-mail: dala.kovar@tiscali.cz

Absolvent státní konzervatoře v Brně v oboru hra na kytaru. Od roku 1986 vyučuje hru na kytaru v ZUŠ Vodňany a od roku 1993 i v ZUŠ Písek. Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních kytarových festivalů v Mikulově. V ZUŠ Vodňany vede folkové seskupení "Pohoda". Ve volném čase příležitostně hraje na kytaru s různými tanečními skupinami.

Zuzana Křížová - hra na klavír

Kontakt: zuzanky@email.cz

Pochází z muzikantské rodiny, kde ve svých čtyřech letech začala hrát na klavír. Vystudovala konzervatoř v Českých Budějovicích.
Zúčastnila se mnoha českých i mezinárodních soutěží a klavírních kurzů, kde mezi její nejvýznamější úspěchy patří 1. místo a titul absolutního vítěze v soutěži Per Qattro Mani, které získala společně se svým bratrem, klavíristou Jakubem Uhlíkem.
Několikrát nahrávala klavírní skladby v Českém rozhlase,kde měla s bratrem i hodinový přímý přenos z jejich recitálu a v České televizi. Ve volném čase se věnuje amatérskému divadlu v Divadle pod Plachtou.

Eva Matoušková - klavír, flétna

Eva Matoušková se již od dětství věnuje hře na klavír, ve které se v letech 1972-1978 zdokonalovala na Konzervatoři Plzeň ve třídě profesora Karla Friesla. Již během studia na konzervatoři hrála ve školním kvartetu na zobcovou flétnu (na kterou později nahrávala CD se souborem Musica Antiqua Praha). Během studia také působila jako pedagog v Lidové škole umění Chválenická a ZK ROH ŠKODA v Plzni, kde vyučovala hru na klavír a hru na zobcovou flétnu. V roce 1990 se vrátila do rodných Vodňan, kde dodnes působí jako učitelka hry na klavír a zobcovou flétnu. Od roku 2003 působí také v ZUŠ Písek. Žáci Evy Matouškové se pravidelně umisťují na předních příčkách okresních a krajských soutěží. Největšími pedagogickými úspěchy jsou bezesporu několikanásobná ocenění absolutní vítěz na soutěži Novohradská flétna, účast žáků v ústředním kole soutěže ZUŠ a čestné uznání získané v rámci prestižní soutěže Corcentino di Praga. Na závěr školního roku se svými žáky Eva Matoušková pravidelně pořádá koncert na zámku Kratochvíle.
"Hudba je starší než lidská řeč." Charles Darwin

Roman Ondřich DiS. - dechové nástroje

Roman Ondřich se narodil 24. 12. 1971 v Počátkách na Vysočině. V 8 letech začal v Lidové škole umění v Kamenici nad Lipou, odkud pochází, navštěvovat obor klarinet ve třídě pana učitele Zdeňka Čulíka. V roce 1986 složil přijímací zkoušky na Konzervatoř v Brně, kde pokračoval ve studiu obor klarinet ve třídě pana profesora Stanislava Pokorného. Studia zakončil absolutoriem v roce 1992. Již během studií působil jako klarinetista ve Filharmonii Brno. V roce 1992 byl na základě konkurzu přijat na pozici sóloklarinetisty orchestru opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, kde působil více jak dvacet sezon. Během své bohaté umělecké kariéry spolupracoval s orchestry - Jihočeská filharmonie, Česká komorní filharmonie, Smetanovi filharmonici atd., s kterými absolvoval vystoupení v mnoha evropských zemích (Německo, Rakousko, Lucembursko, Španělsko, Belgie, Nizozemí, Dánsko, Švédsko, Anglie, Francie, Itálie, Slovensko). Dlouhodobě se věnoval také pedagogické činnosti na uměleckých školách v jihočeském regionu. Od ledna 2019 působí jako ředitel Základní umělecké školy ve Vodňanech.

Romana Rédlová - klavír, populární zpěv

Absolventka plzeňské Konzervatoře. Po ukončení studia působí jako učitelka klavíru a populárního zpěvu a od roku 1999 do roku 2018 zastávala funkci ředitelky školy. Založila několik pěveckých těles od přípravného ročníku až po dospělé – DPS Hvězdička, KPS Rebelky a ŽPS Regina. Pravidelně se zúčastňuje prestižních pěveckých soutěží u nás i v zahraničí. Je organizátorkou hudebních projektů, které jsou pořádány ve spolupráci se Základní uměleckou školou a Občanským sdružením PS Regina. Tyto hudební koncerty jsou pořádány pro MŠ a ZŠ a širokou veřejnost.

Od roku 1998 je členkou hudební skupiny Fontána, později pod názvem Toro Band, kde působí jako zpěvačka. Je častým hostem jiných hudebních těles (kapely, sbory, orchestry).

Štěpánka Suchanová - akordeon

Vystudovala konzervatoř v Českých Budějovicích, obor akordeon a poté Západočeskou univerzitu v Plzni, obor komorní akordeon a hudební výchova pro SŠ. V současné době vyučuje na ZUŠ hudební nauky a akordeony, taktéž doprovází jako korepetitorka sólový zpěv. Také učí na ZŠ hudební výchovu a anglický jazyk. Pravidelně vystupuje na vernisážích ve Vodňanech a v Písku.
Ve svém volném čase se věnuji rodině, dvěma synům a studiu angličtiny.
Motto: "Ničeho se v životě nemusíš bát, jen to pochopit."

Jiří Šimoník - dechové nástroje, orchestr

Kontakt: email: nigri@centrum.cz, www.nicmoc-band.webnode.cz

Absolvent Státní konzervatoře v Plzni - 1979, vojenská základní služba - Posádková hudba Příbram - 1979 - 1981, od roku 1981 učitel LŠU Vodňany, později ZUŠ Vodňany.

Jan Tláskal

Narodil se 24. 2. 1987 do muzikantské rodiny (tatínek učitel klavíru a maminka houslistka) a k hudbě tak byl veden od útlého dětství. Ve čtyřech letech za klavírem poprvé okusil prkna, která znamenají svět a o svém dalším směrování měl jasno. Současně s hudbou se také věnoval závodnímu tanci, kde je držitelem nejvyšší třídy ve standardních a latinsko-amerických tancích. Aktuálně se plně věnuje své kapele Narttu, kde působí jako zpěvák, autor hudby a textů. S kapelou má na kontě jeden demo snímek, dvě studiová alba a koncertuje po celé ČR.

Jan Vavruška - elektronické klávesové nástroje

Narodil se v roce 1992 do muzikantské rodiny a sám byl vychováván ke hře na hudební nástroje. V šesti letech začal navštěvovat ZUŠ Vodňany, kde hrál na klavír devět let a také dva roky studoval zpěv. V patnácti letech začal poprvé vystupovat s kapelami, kde se jeho hudební styl i hra vyvinuly do dnešních podob, které můžete slyšet v jeho hudebních projektech (Elementaria, Satycarion, ...) a také v muzikálu "Strašák", který napsal v roce 2016. Za své hudební studium se naučil hrát na klavír, kytaru, basu, bicí, flétnu a klávesové nástroje, které jsou jeho primárním nástrojem. Ve volném čase se věnuje poslechu hudby, horské turistice, stolním a deskovým hrám, nebo historii - konkrétně období vikingů.
Motto: "Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce."
"Hraj jednu nebo tisíc not, ale dokud do toho nedáš cit a duši, je to k ničemu."

Eva Wágnerová - PHV, keyboard, korepetitorka tanečního oboru

Absolvovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích, obor učitelství MŠ, dvouletý kurz pedagogiky, psychologie a metodiky na AMU v Praze. V ZUŠ Vodňany vyučuje hru na keyboard (převážně pobočka Bavorov) a hudebně-pohybovou výchovu v předškolním přípravném kolečku. Korepetice v tanečním oddělení a v dechovém oddělení. Od osmnácti let je členkou vodňanských rockových kapel, nyní hraje na klávesy v hudební skupině Pozor, vizita!.
Motto: Když ve víru života ztratíš hlavu, pak v hudbě najdeš klid a rovnováhu.