Novinky

Rada Jihočeského kraje v usnesení č. 1426/2018/RK-55 zveřejnila výsledek konkursního řízení - ZUŠ Vodňany

I. bere na vědomí
výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Vodňany, náměstí Svobody 14, v souladu se zápisem z konkursního řízení dle přílohy návrhu č. 1440/RK/18;
II. jmenuje
v souladu s § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) s účinností od 1. 1. 2019 na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Vodňany, náměstí Svobody 14, pana Romana Ondřicha, DiS.

Hudba je bránou do našich srdcí. Emoce a aplaus to jistí.

V sobotu 14. října 2017 od 18 hodin proběhl v Městském kulturním středisku ve Vodňanech Festival pěveckých sborů. V programu vystoupily sbory Hvězdička Vodňany, Pěvecký sbor JU České Budějovice, Pěvecký sbor Putim, Canzona České Budějovice a Regina Vodňany.

Během sobotního večera se představily Canzona a Pěvecký sbor ZSF JU z Českých Budějovic, Pěvecký sbor z Putimi, domácí Hvězdička a především hostící ženský sbor Regina. Ten si pravidelně přiváží z přehlídek a soutěží s mezinárodním zastoupením ocenění nejvyšší. Na zlato si opakovaně sáhly na Festivalu v Olomouci.

Jako první vstoupili na jeviště ti nejmenší pěvci. Světla ramp jim rozhodně nedělala žádný problém. Přípravný sbor Hvězdička si pod vedením sbormistryně a ředitelky Základní umělecké školy Romany Rédlové a za klavírního doprovodu Zuzany Plachtové, svým přirozeným vystupováním a pěveckým přednesem, získal obdiv u všech přítomných v sále. To byl skvělý režijní tah hned v začátku sobotního večerního koncertování. Naladění publika bylo výborné.

U samého zrodu uspořádat přehlídku pěveckých těles ve Vodňanech stála Romana Rédlová. Také je zakladatelkou a sbormistryní ženského sboru Regina.

Příští rok oslaví již desáté výročí svého vzniku. „Základní myšlenkou festivalu byla možnost setkávat se, předávat si hudební zkušenosti a to se nám úspěšně daří již osmým rokem. Dnes máme své renomé i mezi dalšími hudebními festivaly,“ doplnila Romana Rédlová.

První velký hudební bonbónek večera si publikum vychutnalo s příchodem sboru Canzona. Tento smíšený sbor, patří dnes pod vedením sbormistryně Ester Pitrunové, mezi ty nejlepší v Čechách.

Velkým překvapením byl Dobrovolný sbor příležitostných zpěvaček z Putimi. Jsou teprve na samém začátku. Přítomné v sále zaujal především sólový zpěv s ojedinělým hlasovým projevem Evy Dvořákové. Za velkého aplausu pak nadzvedl i přítomné publikum ze svých židlí.

Vystoupení ženského pěveckého sboru Regina se v závěru večera stalo poslední třešničkou na vynikajícím dortu. Skladba Černý páv se sólovým přednesem Romany Rédlové nenechala v hledišti jedno oko suché. Ženy z Vodňan byly prostě skvělé!

A takto o Festivalu pěveckých sborů Zdeňky Zárubové psal Strakonický deník.

Nabízíme Vám reportáž ze závěrečných kol 11. ročníku pěvecké soutěže Česko zpívá v severočeském Trutnově s účastí našich žáků.

Naše umělecká škola se zúčastnila akce ZUŠ OPEN, kdy se jedná o celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Podrobnější informace najdete v tomto dokumentu