Novinky

Přijímací řízení

ZUŠ Vodňany přijímá žáky do hudebního, tanečního a výtvarného oboru na školní rok 2019/2020. Zápis se bude konat v týdnu 20. 5. - 25. 5. 2019 vždy od 13 – 16 hodin v budově ZUŠ. Zájemci o studium mohou vyplnit předběžnou přihlášku.
Přihlášky lze odevzdávat osobně v kanceláři školy (všední dny 12 - 16 hodin), nebo zasílat elektronicky na zusvodnany@vodnany.cz.

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

HUDEBNÍ OBOR

1. Interpretace známé lidové písničky (s doprovodem, bez doprovodu)
2. Reprodukce zahraného tónu ve vlastní hlasové poloze
3. Vytleskání jednoduchého rytmického útvaru
4. Sluchová analýza zahraných tónů

KRITÉRIA HODNOCENÍ
A - Výborně - bezchybné splnění všech 4 požadavků
AB - Velmi dobře - splněn jeden rytmický a jeden hlasový požadavek
B - Vyhověl/la - splněn rytmický požadavek
C - Nevyhověl/la - nesplněn žádný požadavek

TANEČNÍ OBOR

1. Interpretace známé lidové písničky
2. Vytleskání jednoduchého rytmického útvaru
3. Rytmické a pohybové předpoklady
4. Tělesné dispozice

KRITÉRIA HODNOCENÍ
A - Výborně - bezchybné splnění všech 4 požadavků
AB - Velmi dobře - splněn jeden rytmický a jeden hlasový požadavek
B - Vyhověl/la - splněn rytmický požadavek
C - Nevyhověl/la - nesplněn žádný požadave

VÝTVARNÝ OBOR

Přijímáme všechny děti, které rády kreslí, modelují a mají zájem o studium na výtvarné škole.

Rada Jihočeského kraje v usnesení č. 1426/2018/RK-55 zveřejnila výsledek konkursního řízení - ZUŠ Vodňany

I. bere na vědomí
výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Vodňany, náměstí Svobody 14, v souladu se zápisem z konkursního řízení dle přílohy návrhu č. 1440/RK/18;
II. jmenuje
v souladu s § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) s účinností od 1. 1. 2019 na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Vodňany, náměstí Svobody 14, pana Romana Ondřicha, DiS.

Hudba je bránou do našich srdcí. Emoce a aplaus to jistí.

V sobotu 14. října 2017 od 18 hodin proběhl v Městském kulturním středisku ve Vodňanech Festival pěveckých sborů. V programu vystoupily sbory Hvězdička Vodňany, Pěvecký sbor JU České Budějovice, Pěvecký sbor Putim, Canzona České Budějovice a Regina Vodňany.

Během sobotního večera se představily Canzona a Pěvecký sbor ZSF JU z Českých Budějovic, Pěvecký sbor z Putimi, domácí Hvězdička a především hostící ženský sbor Regina. Ten si pravidelně přiváží z přehlídek a soutěží s mezinárodním zastoupením ocenění nejvyšší. Na zlato si opakovaně sáhly na Festivalu v Olomouci.

Jako první vstoupili na jeviště ti nejmenší pěvci. Světla ramp jim rozhodně nedělala žádný problém. Přípravný sbor Hvězdička si pod vedením sbormistryně a ředitelky Základní umělecké školy Romany Rédlové a za klavírního doprovodu Zuzany Plachtové, svým přirozeným vystupováním a pěveckým přednesem, získal obdiv u všech přítomných v sále. To byl skvělý režijní tah hned v začátku sobotního večerního koncertování. Naladění publika bylo výborné.

U samého zrodu uspořádat přehlídku pěveckých těles ve Vodňanech stála Romana Rédlová. Také je zakladatelkou a sbormistryní ženského sboru Regina.

Příští rok oslaví již desáté výročí svého vzniku. „Základní myšlenkou festivalu byla možnost setkávat se, předávat si hudební zkušenosti a to se nám úspěšně daří již osmým rokem. Dnes máme své renomé i mezi dalšími hudebními festivaly,“ doplnila Romana Rédlová.

První velký hudební bonbónek večera si publikum vychutnalo s příchodem sboru Canzona. Tento smíšený sbor, patří dnes pod vedením sbormistryně Ester Pitrunové, mezi ty nejlepší v Čechách.

Velkým překvapením byl Dobrovolný sbor příležitostných zpěvaček z Putimi. Jsou teprve na samém začátku. Přítomné v sále zaujal především sólový zpěv s ojedinělým hlasovým projevem Evy Dvořákové. Za velkého aplausu pak nadzvedl i přítomné publikum ze svých židlí.

Vystoupení ženského pěveckého sboru Regina se v závěru večera stalo poslední třešničkou na vynikajícím dortu. Skladba Černý páv se sólovým přednesem Romany Rédlové nenechala v hledišti jedno oko suché. Ženy z Vodňan byly prostě skvělé!

A takto o Festivalu pěveckých sborů Zdeňky Zárubové psal Strakonický deník.

Nabízíme Vám reportáž ze závěrečných kol 11. ročníku pěvecké soutěže Česko zpívá v severočeském Trutnově s účastí našich žáků.

Naše umělecká škola se zúčastnila akce ZUŠ OPEN, kdy se jedná o celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Podrobnější informace najdete v tomto dokumentu