Plán práce

Plán práce na školní rok 2017/2018

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2017/2018 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

Srpen

 • 29. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • Zahajovací porada a pedagogická rada.
 • 31. 8. Školení BOZP a PO.
 • 30. - 31. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2017/2018.

Září

 • 1. 9. v 8 hodin zahájení školního roku na všech pracovištích. V průběhu 1. týdne výuky upřesnění rozvrhů HN a PHV a ostatních oborů.
 • 1. - 15. 9. Rozvrhy oborů, stanovení konečných úvazků.
 • 1. - 15. 9. Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 • 19. 9. Předání třídní dokumentace ke kontrole vedení školy.
 • 20. 9. Kompletní uzavření stavu žáků ve školní matrice v programu Klasifikace. Uzavření případného dodatečného přijímání žáků.
 • 27. 9. Veřejné vystoupení - muzikál Strašák v KD ve Vodňanech - dopolední představení pro MŠ a ZŠ.
 • 28. 9. Státní svátek - den české státnosti (čtvrtek).

Říjen

 • 7. 10. Den Váši Příhody - spolupráce s Institutem V. Příhody - Veřejný koncert žáků houslového a kytarového oddělení, malá výstava výtvarného oboru - téma vlaky.
 • 11. 10. Zájezd do Prahy (Rudolfínum) na koncert M. Kožené - odměna pro nejlepší žáky pěveckého oddělení.
 • 14. 10. Pěvecký festival - KD ve Vodňanech - zúčastní se Přípravný pěvecký sbor "Hvězdička".
 • 26. 10. - 27. 10. Podzimní prázdniny (čtvrtek, pátek).
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. Ve Vodňanech u památníku 27. 10. v 16 hod. vystoupení dechového souboru ZUŠ.
 • 30. 10. Pracovní porada.

Listopad

 • 3. 11. Zájezd tanečního oboru do Plzně - Divadlo J. K. Tyla - baletní představení Oliver Twist.
 • 6. 11. Žákovský koncert v ZUŠ.
 • 15. 11. Vystoupení pro Sdružení seniorů na městské radnici ve Vodňanech - vystoupí dechový orchestr M. Kosána.
 • 17. 11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii.
 • 26. - 29. 11. Mezinárodní kytarový festival v Trhových Svinech - účast na kurzu.
 • 30. 11. Koncert Jihočeské filharmonie v KD ve Vodňanech - vystoupí Komorní pěvecký sbor "Rebelky".
 • 27. 11. Inventarizace - kontrola majetku na pobočkách.
 • Inventarizace k 31. 12. 2017 průběžně.

Prosinec

 • 3. 12. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí ve Vodňanech v 17 hod. - spolupráce na zajištění programu s Městem Vodňany, vystoupí pěvecké sbory ZUŠ + Ženský sbor Regina.
 • 7. 12. Schůze výboru Sdružení rodičů při ZUŠ, ředitelna v 15 hod.
 • 10. 12. Hary show v KD - vystoupení tanečního oboru.
 • 11. 12. Mikulášský koncert v ZUŠ.
 • 11. 12. Pedagogická rada v 9 hod.
 • 14. 12. Vystoupení pro seniory - Aukční hala - pěvecké oddělení P. Filouse, taneční obor.
 • 15. 12. Vystoupení tanečního oboru na firemním večírku - Blanice.
 • 16. 12. Adventní trhy ve Vodňanech - vystoupení dechového orchestru M. Kosána a pěveckého oddělení P. Filouse.
 • 18. 12. Generálka na vystoupení v KD od 17 hod.
 • 18. 12. Vánoční setkání zaměstnanců školy.
 • 19. 12. Hudební projekt "Vánoční přání" v KD - vystoupí pěvecké sbory ZUŠ a žáci pěveckého oddělení - dopolední vystoupení pro MŠ a ZŠ, večerní vystoupení od 18 hod.
 • 23. 12 - 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny (sobota - úterý).
 • Probíhají třídní besídky.

Leden

 • 3. 1. 2018 Zahájení vyučování (středa).
 • 15. 1. Klasifikační porada a pedagogická rada v 9 hod.
 • 20. 1. Vystoupení kapely "Nic moc" na Maškarním plese ve Vodňanech.
 • 22. 1. – 26. 1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za 1. pololetí.
 • 31. 1. Vystoupení kapely "Nic moc" na Maškarním plese v Cehnicích.
 • 31. 1. ukončení 1. pololetí.

Únor

 • 2. 2. Jednodenní pololetní prázdniny (pátek).
 • 5. - 9. 2. Školní kola soutěže žáků ZUŠ.
 • 19. 2. Žákovský koncert v ZUŠ.
 • Pořádání okresních kol Soutěže žáků základních uměleckých škol:
  20. 2. - Hra na dechové nástroje - Strakonice,
  22. 2. - Sólový a komorní zpěv - Volyně.

Březen

 • 5. - 11. 3 Jarní prázdniny.
 • 10. 3. Městský ples města Vodňany a reprezentační ples ZUŠ Vodňany od 20 hod.
 • 19. 3. Žákovský koncert v ZUŠ od 18 hod.
 • 20. 3. Okresní kolo tanečního oboru - Strakonice.
 • Pořádání krajských kol Soutěže žáků základních uměleckých škol.
 • 29. – 30. 3. Velikonoční prázdniny – státní svátek.

Duben

 • 9. 4. Pracovní porada.
 • 16. 4. Třídní besídka – pobočka Bavorov od 17 hod.
 • 23. 4. Žákovský koncert v ZUŠ od 18 hod.
 • 24. 4. Vystoupení v Městské galerii ve Vodňanech – Smyčcový a kytarový soubor L. Ambrožové a M. Ferebauerové od 17 hod.
 • 27. - 29. 4. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, ZUŠ Turnov.

Květen

 • 4. 5. Zlivská kytara – kytarová soutěž.
 • Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice.
 • 1. 5. Státní svátek - Svátek práce.
 • 8. 5. Státní svátek - Den Vítězství.
 • 14. 5. Žákovský koncert v ZUŠ.
 • 16. 5. Třídní přehrávka klávesového oddělení v Bavorově od 17 hod.
 • 17. 5. - 20. 5. Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance.
 • 24. 5. ZUŠ Open, celonárodní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru – Den otevřených dveří od 14 do 18 hod.
 • Koncert v ZUŠ od 18 hod. – Hraje a zpívá celá rodina.
 • 25. 5. Vodňanské rybářské dny – vystoupí taneční orchestr "Nic moc" – výročí 30. let od založení kapely, taneční obor vystoupí v KD na akci Přátelský večer s partnerskými městy
 • 28. 5. Postupové zkoušky – Bavorov od 12 hod.
 • 29. 5. Třídní přehrávky houslového a kytarového oddělení od 16.30 hod.
 • Nábor nových žáků do všech oborů.

Červen

 • 31. 5. - 2. 6. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ postupové přehlídky tanečního oboru, ZUŠ - Uherské Hradiště.
 • 2. 6. Koncert na Zámku Kratochvíle – žáci E. Matouškové.
 • 1. - 3. 6. Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ postupové přehlídky tanečního oboru, ZUŠ - Uherské Hradiště.
 • 4. - 8. 6. Postupové zkoušky od 13 do 17 hod. (dle harmonogramu).
 • 4. 6. Absolventský koncert hudebního oboru v ZUŠ od 18 hod.
 • 4. 6. Pracovní porada od 10 hod.
 • 11. 6. Absolventský koncert v KD všech oborů, včetně vernisáže–výstavy výtvarného oboru od 18 hod.
 • 18. 6. Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 hod.
 • 19. 6. Závěrečný koncert tanečního oboru v KD od 18 hod., generální zkouška od 13 hod.
 • 19. 6. Vystoupení v CSP ve Vodňanech od 14 hod. – pěvecké oddělení a přípravný pěvecký sbor.
 • 18. – 22. 6. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za II. pololetí.
 • 29. 6. Ukončení školního roku 2017/2018.
 • Setkání ředitelů Plzeňského a Jihočeského kraje ve Frymburku.
 • Nábor nových žáků do všech oborů.

Červenec

 • Zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou.
 • Bude probíhat rekonstrukce a výměna oken v hlavní budově.

Srpen

 • 27. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 28. 8. Zahajovací porada a ped. rada 13.30 hod.
 • 29. 8. Školení BOZP a PO 10 - 13 hod.
 • 30. - 31. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2018/2019.