Plán práce

Plán práce na školní rok 2018/2019

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2018/2019 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

Srpen

 • 27. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 27. 8. Zahajovací porada a pedagogická rada, Školení BOZP a PO.
 • 30. – 31. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci.

Září

 • 3. 9. V 8 hodin zahájení školního roku na všech pracovištích. V průběhu 1. týdne výuky upřesnění rozvrhů HN a PHV a ostatních oborů.
 • 10. 9. – 15. 9. Vyhlášené ředitelského volna – stěhování školy do nových prostor
 • 1. 9. – 15. 9. Příprava na soutěže a přehlídky ZUŠ.
 • 17. 9. Zahájení výuky na nové adrese.
 • 27. 9. Kompletní uzavření stavu žáků ve školní matrice v programu Klasifikace. Uzavření případného dodatečného přijímání žáků.
 • 28. 9. Státní svátek – den české státnosti (pátek).

Říjen

 • 13. 10. Den Váši Příhody – spolupráce s Institutem V. Příhody – veřejný koncert žáků tanečního oboru, žákyně houslového oboru a malá výstava výtvarného oboru – téma ryby.
 • 15. 10. Pracovní porada - rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2018/2019.
 • 20. 10. Pěvecký festival - KD ve Vodňanech od 18 hod. – zúčastní se přípravný pěvecký sbor "Hvězdička", sbor "Rebelata".
 • 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny (pondělí, úterý).
 • 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. Pietní akt k výročí založení Československa a České republiky. Ve Vodňanech u památníku 26.10. v 16 hod. vystoupení dechového souboru ZUŠ.

Listopad

 • 12. 11. Žákovský koncert v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech od 18 hod.
 • 27. 11. Inventarizace – kontrola majetku na pobočkách.
 • Inventarizace k 31. 12. 2018 průběžně.

Prosinec

 • 2. 12. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí ve Vodňanech v 17 h.– spolupráce na zajištění programu s městem Vodňany, vystoupí pěvecké sbory ZUŠ.
 • 3. 12. Mikulášský koncert v galerii od 18 hod.
 • Mikulášské zastaveníčko v KD – vystoupí žáci tanečního oboru na módní přehlídce - 4. 12. od 17 hod.
 • 8. 12. od 14 hod. Adventní koncert pro seniory v Boršově nad Vltavou – Smyčcové oddělení L. Ambrožové.
 • 9. 12. Benefiční koncert ve Skočicích – vystoupení houslového souboru.
 • 11. 12. Hudební projekt "Vánoční přání" v Katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích – vystoupí pěvecké sbory ZUŠ a žáci pěveckého oddělení, večerní vystoupení od 19 hod.
 • 13. 12. vystoupení pro seniory – Aukční hala – pěvecké oddělení P. Filouse.
 • 15. - 16. 12. Adventní trhy ve Vodňanech – vystoupení dechového orchestru M. Kosána, houslového souboru a kytarového souboru, výstava výtvarného oboru - I. Záleská.
 • 18. 12. Adventní koncert s Bárou Basikovou v KD ve Vodňanech – vystoupí pěvecké sbory - dva koncerty od 17.30 a od 19.30 hod.
 • 21. 12. Vánoční vystoupení pěveckého sboru Rebelata na Louckém mlýně ve Vodňanech od 14 hod.
 • 22. 12 - 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny (sobota – středa).
  Probíhají třídní besídky hudebního oboru.

Leden

 • 3. 1. 2018 Zahájení vyučování (čtvrtek).
  Klasifikační porada a pedagogická rada v 9 hod.
 • 22. 1. – 26.1. Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za 1. pololetí.
 • 31. 1. ukončení 1. pololetí.

Únor

 • 1. 2. Jednodenní pololetní prázdniny (pátek).
 • Školní kola soutěže žáků ZUŠ.
 • Žákovský koncert v galerii od 18 hod.
 • Pořádání okresních kol Soutěže žáků základních uměleckých škol.

Březen

 • 11. 3. - 17. 3. Jarní prázdniny.
 • Žákovský koncert v galerii od 18 hod.
 • Pořádání krajských kol Soutěže žáků základních uměleckých škol.

Duben

 • 18. 4. Velikonoční prázdniny – státní svátek.
 • Pracovní porada.
 • Žákovský koncert v galerii od 18 hod.

Květen

 • Zlivská kytara – kytarová soutěž.
 • 1. 5. Státní svátek - Svátek práce (středa).
 • 8. 5. Státní svátek - Den Vítězství (středa).
 • Žákovský koncert v galerii od 18 hod.
 • 31. 5. – 1. 6. ZUŠ Open, celonárodní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru.
 • Koncert v ZUŠ od 18 hod. – Hraje a zpívá celá rodina
 • 24. 5. - 25. 5. Vodňanské rybářské dny – vystoupí taneční orchestr "Nic moc" – taneční obor vystoupí v KD na akci Přátelský večer s partnerskými městy od 19 hod.
 • Postupové zkoušky – Bavorov od 12 hod.
 • Nábor nových žáků do všech oborů.

Červen

 • Postupové zkoušky od 13 do 17 hod. (dle harmonogramu).
 • Absolventský koncert hudebního oboru v galerii od 18 hod.
 • Absolventský koncert všech oborů + výstava výt. oboru v KD od 18 hod.
 • Klasifikační porada a pedagogická rada v 10 hod.
 • Kompletní individuální kontrola třídní dokumentace za 2. pololetí.
 • 25. 6. Závěrečná pedagogická porada a rada v 10 hod.
 • 28. 6. Ukončení školního roku 2017/2018.
 • Nábor nových žáků do všech oborů.

Červenec

 • Zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou.
 • Bude probíhat rekonstrukce a výměna oken v hlavní budově.

Srpen

 • 27. 8. Nástup pedagogů po dovolené.
 • 28. 8. Zahajovací porada a ped. rada 13:30.
 • 29. 8. Školení BOZP a PO 10:00 – 13 hod.
 • 30. 8. – 31. 8. Příprava na úspěšné zahájení nového školního roku. Příprava učeben. Pedagogové si od vedení školy převezmou třídní dokumentaci. Rozvržení termínů na přípravy soutěží žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2019/2020.