Základní umělecká škola Vodňany

Předškolní přípravné kolečko

I v letošním školním roce v ZUŠ Vodňany pokračuje forma výuky pro předškolní děti (5-6 let). Výuka bude probíhat 1krát týdně 2 vyučovací hodiny. Obsahem výuky je kombinace hudební, pohybové a výtvarné průpravy.

valentova.jpg sindlerova.jpg wagnerova.jpg
Gabriela Valentová Miluše Šindlerová Eva Wágnerová