Základní umělecká škola Vodňany

Soutěže

Školní rok 2017/2018

Okresní kolo Soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ – Strakonice

II. kategorie - Od jara do zimy - zlaté pásmo a postup do krajského kola
III. kategorie - Čáry máry - zlaté pásmo a postup do krajského kola
IV. kategorie - Byla jedna Káča - zlaté pásmo a postup do krajského kola
IV. kategorie - Nocturno - zlaté pásmo

Krajské kolo Soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ – České Budějovice

II. kategorie - Od jara do zimy - zlaté pásmo
III. kategorie - Čáry máry - zlaté pásmo a postup do ústředního kola
IV. kategorie - Byla jedna Káča - zlaté pásmo

Krajská přehlídka scénického tance – České Budějovice

Oceněné choreografie
Čáry máry - 1. místo s postupem do celostátní kola
Přátelství - ocenění za citlivé hudebně-pohybové zpracování tématu
Zvukohra – ocenění za tvůrčí přístup při zpracování
Different Twin – ocenění za dialog a dynamiku v pohybu
Nocturno – ocenění za citlivou skupinovou práci

Celostátní kolo přehlídky scénického tance – Kutná Hora

Choreografie Ćáry máry - 1. místo

Ústřední kolo přehlídky tanečního oboru ZUŠ – Uherské Hradiště

III. kategorie - Čáry máry - zlaté pásmo