Základní umělecká škola Vodňany

Soutěže

Školní rok 2021/2022

Okresní kolo soutěže ZUŠ - taneční obor

Slyšíš? Už spi!

I. kategorie Zlaté pásmo s postupem do krajského kola

Trnky

III. kategorie Zlaté pásmo s postupem do krajského kola

Zasnění

III. kategorie Zlaté pásmo

Vážky

IV. kategorie Zlaté pásmo s postupem do krajského kola

Motýl

IV. kategorie Stříbrné pásmo

MO-JE-JI-CH

V. kategorie Zlaté pásmo s postupem do krajského kola

Dotek Maleviče

VI. kategorie Zlaté pásmo postup do krajského kola

Krajské kolo soutěže ZUŠ - taneční obor

Slyšíš? Už spi!

I. kategorie Zlaté pásmo

Trnky

III. kategorie Zlaté pásmo

Vážky

IV. kategorie Stříbrné pásmo

MO-JE-JI-CH

V. kategorie Zlaté pásmo

Dotek Maleviče

VI. kategorie Zlaté pásmo s postupem do celostátního kola