Základní umělecká škola Vodňany

Soutěže

Školní rok 2017/2018

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Zuzana Sládková - čestné uznání za úspěšnou výtvarnou práci v technice grafika