Základní umělecká škola Vodňany

Taneční obor

Stupně studia

Přípravné studium
- pro děti od 5 let
- délka studia je 2 roky
- výuka probíhá 1x týdně
- děti se učí základním pohybovým dovednostem a rytmickému cítění, jsou vedeny k přirozenému dětskému projevu

Základní studium I. stupně
- pro žáky od 7 let
- délka studia 7 let
- výuka probíhá 1 – 2x týdně
- vyučují se taneční techniky a tvorba (klasická taneční technika, lidový tanec, současná taneční technika a taneční tvorba)
- důraz je kladen na rozvoj pohybových dovedností, na tvořivý projev žáka v souladu s hudebním doprovodem, na práci ve skupině, v prostoru, s rekvizitou

Základní studium II. stupně
- pro žáky od 14 let
- délka studia 4 roky
- vyučují se taneční techniky a tvorba (klasická taneční technika, současná taneční technika a taneční tvorba)
- důraz je kladen na větší technickou a pohybovou náročnost, pravdivost a vlastní tvořivost

Studium pro dospělé
- žáci mohou pokračovat v tomto studiu od 18 let.

Motivací pro žáky TO jsou společné zájezdy na baletní představení do Českých Budějovic, Plzně a Prahy. Náš obor se účastní přehlídek scénického tance, přehlídek TO ZUŠ, 2x ročně prezentují žáci svou tvorbu na vánočním a závěrečném koncertu naší školy, vystupují na kulturně-společenských akcích školy.

Vyučující tanečního oboru

Miluše Šindlerová

Narozena 27. 5. 1968 ve Svitavách. Po ukončení středoškolského studia členka baletního souboru Slezského divadla Z. Nejedlého v Opavě. Od roku 1989 členka baletního souboru a sólistka baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, současně doplňující studium taneční pedagogiky na HAMU Praha. V průběhu pedagogické i umělecké činnosti tvorba choreografií k módním přehlídkám, krasobruslení.
Pohybová spolupráce na operních i operetních představeních v Jihočeském divadle. Od roku 2002 vyučuji na ZUŠ ve Vodňanech taneční obor.
Od r. 2013 externí pedagog pohybové výchovy na Konzervatoři v Českých Budějovicích.

Motto: Tanči pro sebe. Když ti někdo porozumí, je to dobře. Když ne, nevadí. Dělej správně to, co baví tebe a nepřestávej s tím, dokud o to budeš mít zájem. (Louis Horst)

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné i duševní. Každému žákovi, podle míry jeho schopností a zájmu, poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícímu k profesionálnímu působení.

Výuka v TO probíhá formou kolektivní výuky.

Výsledky naší práce můžete nejčastěji vidět při vánočním a závěrečném koncertu. Nezapomeňte se podívat do naší fotogalerie.