TANEČNÍ OBOR

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné i duševní pro další život.

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarná výchova je předmětem s bohatě strukturovanou teorií a s různorodými výtvarnými aktivitami. Je určena každému, méně či více nadanému, učí kreativně myslet, obohacuje citový život.

HUDEBNÍ OBOR

Naše škola vyučuje hře téměř na všechny tzv. klasické, lidové i elektronické hudební nástroje se snahou rozvíjet v dětech použití hudby jako prostředku vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VODŇANY

Jsme tady pro Vás a Vaše děti • Těšíme se na spolupráci s Vámi!

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VODŇANY

Žáci naší školy získávají umělecké vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.
Co tedy obnáší studium na ZUŠ? Co očekávají rodiče a jejich děti od školy, ale také naopak učitelé od rodičů a od dětí? Jak se stane Vaše dítě naším žákem?
To jsou, myslím, ty nejfrekventovanější umělecké školní "mýty" a otázky, které neustále zpracováváme, snažíme se je zjednodušit, zpřehlednit, dát jim nějaký řád, který by platil pro všechny a napořád.
Ale ouha - nejde to! A věřte, je to dobře!
Protože naštěstí každý člověk je individualitou se svými méně či více výraznými předpoklady pro některou z činností a naše základní umělecká škola je zde právě k tomu, aby se podílela na vyhledávání a rozvoji těch "ušlechtilých" z nich.
Naším hlavním cílem je být školou pro radost, ale zároveň poskytovat kvalitní vzdělání ve všech vyučovaných oborech.

Romana Rédlová - ředitelka školy