Základní umělecká škola Vodňany

Struktura školy

Hlavní budova ZUŠ

nám. 5. května 104, 389 01 Vodňany

V této budově probíhá výuka hudebního oboru, hudebních nauk, tanečního a výtvarného oboru.

Odloučené pracoviště ZUŠ Vodňany - Bavorov

Chmelenského 135, 387 73 Bavorov

Statutární zástupce školy

Základní umělecká škola ve Vodňanech, nám. 5. května 104, 389 01 Vodňany

Ředitel: Roman Ondřich, DiS.

email: zusvodnany@vodnany.cz

Vedoucí pracovník: Jiří Šimoník

email: nigri@seznam.cz

Ekonomka: Eva Vovesná

email: eva.vovesna@seznam.cz

Hospodářka: Olga Stuchlíková

email: ostuchlikova@seznam.cz

Základní umělecká škola ve Vodňanech
nám. 5. května 104, 389 01 Vodňany

Klavír: Eva Matoušková, Zuzana Křížová, Romana Rédlová, Jan Tláskal, MgA. Lenka Ebelová
Dechové nástroje: Martin Kosán, Eva Matoušková, Roman Ondřich, Jiří Šimoník
Kytara: Dalibor Kovář, Mgr. Martina Ferebauerová
Housle: Lenka Ambrožová
PPK, PHV, hudební nauka: Eva Wágnerová, Mgr. Štěpánka Suchanová
Zpěv: Romana Rédlová, Přemysl Filous
Akordeon: Mgr. Štěpánka Suchanová
Elektronické klávesové nástroje: Eva Wágnerová, Jan Vavruška
Sbor: Romana Rédlová
Výtvarný obor: Gabriela Valentová, Mgr. Ivana Záleská

Odloučené pracoviště ZUŠ Vodňany

Bavorov
Chmelenského 135, 387 73 Bavorov

Dechové nástroje: Roman Ondřich
Akordeon, PPK, PHV, hudební nauka: Mgr. Štěpánka Suchanová
Elektronické klávesové nástroje: Eva Wágnerová
Klavír: Zuzana Křížová, MgA. Lenka Ebelová
Výtvarný obor: Mgr. Ivana Záleská