Základní umělecká škola Vodňany

Přijímací řízení

Přihláška pro zájemce o studium.

Požadavky k přijímacímu řízení

Hudební obor

1. Interpretace známé lidové písničky (s doprovodem, bez doprovodu)
2. Reprodukce zahraného tónu ve vlastní hlasové poloze
3. Vytleskání jednoduchého rytmického útvaru
4. Sluchová analýza zahraných tónů

Kritéria hodnocení

A - Výborně - bezchybné splnění všech 4 požadavků
AB - Velmi dobře - splněn jeden rytmický a jeden hlasový požadavek
B - Vyhověl/la - splněn rytmický požadavek
C - Nevyhověl/la - nesplněn žádný požadavek

Taneční obor

1. Interpretace známé lidové písničky
2. Vytleskání jednoduchého rytmického útvaru
3. Rytmické a pohybové předpoklady
4. Tělesné dispozice

Kritéria hodnocení

A - Výborně - bezchybné splnění všech 4 požadavků
AB - Velmi dobře - splněn jeden rytmický a jeden hlasový požadavek
B - Vyhověl/la - splněn rytmický požadavek
C - Nevyhověl/la - nesplněn žádný požadavek

Výtvarný obor

Přijímáme všechny děti, které rády kreslí, modelují a mají zájem o studium na výtvarné škole.