Základní umělecká škola Vodňany

Dokumenty

Zřizovací listina ZUŠ Vodňany

Zřizovací listina ZUŠ Vodňany

ŠVP

ŠVP

Výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva 2015/2016
Výroční zpráva 2016/2017
Výroční zpráva 2017/2018

Přihláška do naší školy

Přihláška

Odhláška z naší školy

V případě, že chcete ukončit studium na naší škole, vyplňte odhlášku a odevzdejte v kanceláři školy, ev. třídnímu učiteli.
Odhláška

Školní řád

Školní řád

Organizační řád naší školy

Přečtěte si organizační řád naší školy:
Organizační řád