Základní umělecká škola Vodňany

Plán práce na školní rok 2019/2020

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2019/2020 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

Listopad

 • 15. 11. 10:00 hodin pro školy, 18:00 hodin pro veřejnost - JEŽKOVINY- Koncert tanečního a hudebního oddělení s hudbou Jaroslava Ježka – Kulturní dům Vodňany
 • 19. 11. 18:00 hodin - Hudební koncert žáků školy - Městská galerie Vodňany

Prosinec

 • 1. 12. Vystoupení pěveckých sborů v rámci Rozsvícení vánočního stromu na vodňanském náměstí
 • 11. 12. Večeře pro seniory - vystoupení tanečního oddělení
 • 12. 12. 18:00 hodin - Vánoční galakoncert - vystoupení žáků tanečního a hudebního oddělení - Kulturní dům Vodňany
 • 14. 12. Koncert dechovky ZUŠ v rámci Adventu
 • 15. 12. vystoupení žáků pěveckého oddělení v rámci vodňanského Adventu 10.00 - 10.30 hod.
 • 17. 12. vystoupení dechové hudby ZUŠ - Advent v Písku
 • 17. 12. 18:00 hodin – Vánoce v galerii – hudební koncert žáků školy - Městská galerie Vodňany

Březen

 • 21. 3. 13 hod. - 16 hod. Workshop pro veřejnost - ArtBooks - NEBOJ - SA - TVOŘIT
  Výtvarné oddělení ZUŠ Vodňany ve spolupráci s Městskou knihovnou Vodňany
 • 24. 3. 18 hod. Koncert žáků hudebního oddělení - Městská galerie

Duben

 • 1. 4. - 30. 4. Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ a ZŠ NEBOJ - SA - TVOŘIT - Městská galerie
 • 4. 4. Velikonoční adventní trhy - Dechová hudba ZUŠ Liduška pod vedením Martina Kosána
 • 24. 4. 10 hod. pro školy 18 hod. hodin pro veřejnost představení tanečního oddělení na motivy pohádky Nebojsa z knihy Jana Wericha Fimfárum - NEBOJ - SA - TVOŘIT - Kulturní dům Vodňany, představení je připravováno ve spolupráci s Městskou knihovnou Vodňany.
 • 28. 4. 18 hod. Koncert žáků hudebního oddělení - Městská galerie

Květen

 • 23. 5. Rybářské dny - vystoupení žáků tanečního oddělení, kapely NIC MOC, dechové hudby ZUŠ Liduška a smyčcového souboru ZUŠ - Zrušeno
 • 26. 5. 18 hod. Absolventský koncert žáků hudebního oddělení ZUŠ - Městská galerie - Upřesníme
 • 28. 5. 18 hod. Absolventský koncert žáků tanečního oddělení ZUŠ - Kulturní dům Vodňany - Upřesníme

Červen

 • 5. 6. Muzejní noc - vystoupení kapely NIC MOC - Synagoga Vodňany - Upřesníme