Základní umělecká škola Vodňany

Plán práce na školní rok 2023/2024

Duben 2024


 • 19. 4. Zabydlet Vodňany – workshop výtvarného oboru na dvorku Městské knihovny na téma Staré knihy v novém kabátě
 • 22. 4. Městská galerie 18 hod. – Koncert žáků hudebního oboru

Květen 2024


 • 13. 5. Městská galerie 18 hod. – Koncert žáků hudebního oboru
 • 18. 5. Koncert kapely NIC MOC v rámci Vodňanských rybářských dnů
 • 23. 5. ZUŠ Open - venkovní areál školy, 16 hod. - 18 hod.
 • 24. 5. Muzejní noc - vystoupení žáků tanečního oboru
 • 27. 5. MěKs Vodňany 18 hod. – Absolventský koncert žáků tanečního oboru
 • 29. 5. Hudební pohádka Tanec houbiček 10 hod. MěKs Vodňany
 • 29. 5. Vernisáž prací žáků výtvarného oboru ze třídy Ivany Záleské 16 hod. MěKs Vodňany

Červen 2024


 • 3. 6. Městská galerie 18 hod. – Absolventský koncert žáků hudebního oboru
 • 4. 6. Vernisáž prací žáků výtvarného oboru ze třídy Gabriely Valentové 16 hod., Sloupová síň v budově radnice
 • 7. 6. Vystoupení kapely NIC MOC ve dvoře Městské knihovny
 • 21. 6. Závěrečný koncert žáků tanečního oboru 18 hod. - venkovní atrium ZUŠ Vodňany

Plán akcí a naší činnosti bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2023/2024 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.