Základní umělecká škola Vodňany

Plán práce na školní rok 2019/2020

Plán práce bude postupně a průběžně doplňován o termíny koncertů, soutěží a dalších akcí, které bude škola v tomto roce pořádat. Pozornost vedení a všech pedagogů ve školním roce 2019/2020 bude zaměřena na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vyučovaných v naší ZUŠ a podporu prezentace školy na veřejnosti. Změna plánu práce vyhrazena vedením školy.

Listopad

  • 15. 11. 10:00 hodin pro školy, 18:00 hodin pro veřejnost - JEŽKOVINY- Koncert tanečního a hudebního oddělení s hudbou Jaroslava Ježka – Kulturní dům Vodňany
  • 19. 11. 18:00 hodin - Hudební koncert žáků školy - Městská galerie Vodňany

Prosinec

  • 1. 12. Vystoupení pěveckých sborů v rámci Rozsvícení vánočního stromu na vodňanském náměstí
  • 11. 12. Večeře pro seniory - vystoupení tanečního oddělení
  • 12. 12. 18:00 hodin - Vánoční galakoncert - vystoupení žáků tanečního a hudebního oddělení - Kulturní dům Vodňany
  • 14. 12. Koncert dechovky ZUŠ v rámci Adventu
  • 15. 12. vystoupení žáků pěveckého oddělení v rámci vodňanského Adventu 10.00 - 10.30 hod.
  • 17. 12. vystoupení dechové hudby ZUŠ - Advent v Písku
  • 17. 12. 18:00 hodin – Vánoce v galerii – hudební koncert žáků školy - Městská galerie Vodňany