Základní umělecká škola Vodňany

O nás

Město Vodňany po celá staletí žilo bohatým hudebním životem. Již od 14. století zde působilo literátské bratrstvo, kde hudba a zpěv se velice intenzívně pěstovaly. Na začátku 17. století ovlivňuje hudební život velká osobnost, rodák z Vodňan, rektor Vysokého učení Karlova, mistr Jan Campanus Vodňanský, literát a skladatel. Později zůstává nositelem hudebního života pouze škola a mládež, až v 19. století opět nastává ve Vodňanech větší rozmach hudby. Z tohoto období se také v hudebním světě prosadilo nemálo vodňanských rodáků, jejichž řadu uzavírá slavný houslista Váša Příhoda. Roku 1860 byl ve Vodňanech založen zpěvácký spolek, který se stal představitelem hudebního života celých 100 let. Výuka hudební výchovy byla až do poválečných let ponechána v rukou soukromých učitelů hudby. Teprve v roce 1956 je ve Vodňanech založena hudební škola, kterou navštěvovalo 40 žáků. V roce 1963 se mění organizace hudebních škol. Jsou zřizovány lidové školy umění, na kterých mimo hudebního oboru je i obor výtvarný, taneční a literárně dramatický. Do roku 1973 má Lidová škola umění ve Vodňanech jen obor hudební. V roce 1973 je založen obor výtvarný, v roce 1974 je otevřen obor taneční a v roce 1978 obor literárně dramatický. Po roce 1989 byla škola přejmenována z tradičního názvu „lidová škola umění“ na název nový – „základní umělecká škola“. Tento nový název lépe vystihuje účel školy, které poskytuje základy uměleckého vzdělání budoucím amatérským umělcům, ale je i nepostradatelným článkem v hierarchii státního hudebního vzdělání (ZUŠ – konzervatoře – AMU a další vysoké školy uměleckého zaměření). V současné době škola nabízí tři obory: hudební, výtvarný a taneční.

Síň Váši Příhody

Koncertní síň v bývalé budově Základní umělecké školy na máměstí Svobody ve Vodňanech nese od r. 1965 jméno tohoto umělce světové úrovně. A proč?

Váša Příhoda se narodil 22.8. 1900 ve Vodňanech a hudba patřila od počátku k jeho životu. Již jako třináctiletý hrál v Praze svůj první veřejný koncert, kde předvedl skladby Tartiniho, Beethovena aj. Po první světové válce vedla jeho cesta do Švýcarska a do italského Milána. Jeho italský manažer mu otevřel cestu na Americký kontinent. Úspěch ho zařadil do skupiny houslistů světové třídy. Druhá světová válka drasticky omezila jeho koncertní kariéru, o to intenzivněji se věnoval pedagogické činnosti. Své tvůrčí schopnosti zaměřil na Německo a Rakousko. Během jeho působení v Salzburgu utrpěl těžkou nehodu, zlomenina jeho pravé paže a opakované srdeční potíže znamenaly výrazné omezení hudebního působení. Proto se přestěhoval do Vídně. V roce 1956 se vrátil na pódium Smetanovy síně pražského Obecního domu vystoupením na koncertě Pražského jara. Tento koncert se konal po Příhodově dvanáctileté nucené koncertní odmlce v naší republice a Příhodovo pojetí Dvořákova houslového koncertu bylo odměněno publikem nekonečným potleskem vstoje. O šest let později Váša Příhoda podlehl svému onemocnění. K jeho dodnes uznávaným výkonům patří mimo děl Smetanových houslové koncerty A. Dvořáka a P.l. Čajkovského. Stal se tak nezapomenutelnou osobností světových kulturních dějin a stále patří k velkým osobnostem světového významu.

Pokud Vás osobnost Váši Příhody zaujala, přečtěte si o něm více v tomto článku: Váša Příhoda