TANEČNÍ OBOR

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné i duševní pro další život.

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarná výchova je předmětem s bohatě strukturovanou teorií a s různorodými výtvarnými aktivitami. Je určena každému, méně či více nadanému, učí kreativně myslet, obohacuje citový život.

HUDEBNÍ OBOR

Naše škola vyučuje hře téměř na všechny tzv. klasické, lidové i elektronické hudební nástroje se snahou rozvíjet v dětech použití hudby jako prostředku vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VODŇANY

Jsme tady pro Vás a Vaše děti • Těšíme se na spolupráci s Vámi!