Základní umělecká škola Vodňany

SRPŠ

Vážení rodiče a přátelé Základní umělecké školy Vodňany

Dovolujeme si vás požádat o příspěvek do fondu SRPŠ při ZUŠ Vodňany. Příspěvek činí 100 Kč za žáka na první pololetí školního roku 2020/2021 bez ohledu na to, jestli navštěvuje více studijních oborů.
Příspěvek do fondu SRPŠ bude vybírán prostřednictvím třídních učitelů ZUŠ Vodňany HOTOVĚ do 31. 10. 2020. Žákovi bude předána stvrzenka o platbě. Finanční prostředky SRPŠ získává z příspěvků a z dobrovolného vstupného při akcích ZUŠ. Tyto prostředky jsou použity k podpoře jednotlivých oborů ZUŠ.

Jménem výboru SRPŠ vám děkuji za finanční příspěvky.

Markéta Fousková – předsedkyně

Vážení rodiče a přátelé Základní umělecké školy Vodňany

Jménem výboru SRPŠ vás informuji, že členská schůze spolku se přesouvá na školní rok 2020/2021. Hlavním důvodem je respektování politiky MŠMT „Ochrana zdraví a provoz ZUŠ v období do konce roku 2019/2020“.
Abychom vám poskytli informace o činnosti spolku, je zde k dispozici přehled hospodaření za kalendářní rok 2019.

Jménem výboru SRPŠ - Markéta Fousková – předsedkyně

Údaje SRPŠ

Název: Spolek rodičů a přátel při ZUŠ Vodňany
Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo spolku: nám. 5. května 104, Vodňany II, 389 01 Vodňany
Číslo účtu: 115-7403580267/0100 (Komerční banka)
IČO: 069 96 442

Předsedkyně: Markéta Fousková
Výbor: Mgr. Ferebauerová Martina, Šindlerová Miluše, Valentová Gabriela, Vovesná Eva
Účetní: Vovesná Eva

Stanovy SRPŠ