Základní umělecká škola Vodňany

Soutěže

Školní rok 2019/2020

Radek Brabenec

Kytara - 1. místo v okresním kole soutěže ZUŠ s postupem do krajského kola

Eliška Jakubcová

Kytara - 1. místo v okresním kole soutěže ZUŠ s postupem do krajského kola

Patrick Dunn

Housle - 1. místo v okresním kole soutěže ZUŠ

Eva Kroupová

Housle - 1. místo v okresním kole souteže ZUŠ