Základní umělecká škola Vodňany

Soutěže

Školní rok 2022/2023

Choreografie 5:5

1.místo – Krajská přehlídka scénického tance