Základní umělecká škola Vodňany

Soutěže

Školní rok 2022/2023

Mezinárodní soutěž Barbary Petchenik – Mapy mého budoucího světa

Gabriela Valentová 6. místo v kategorii 9 – 12 let