Základní umělecká škola Vodňany

Soutěže

Školní rok 2016/2017

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT – soutěžní přehlídka výtvarného oboru – Třeboň

Dvě Čestná uznání I. stupně – téma "Zahrada" a "Cestování moderním uměním"